Connect with us

Breaking News

ภาพจำลองโครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร และ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น

Published

on

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลแบบจำลองโครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร และ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น จาก บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทที่ปรึกษา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.สำนักการช่าง นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา นายกวี ศิริชาติวาปี ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมการรับฟังด้วย

สืบเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมีตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล ผู้แทนภาครัฐ และองค์กรเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐาน มีความเป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัย และเป็นเมืองน่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดียั่งยืนสืบไป ซึ่งทางบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด จึงได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมานำเสนอ ดังนี้ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

1.การสร้าง สกายวอล์ค (Skywalk) จุดชมวิวในรูปแบบโครงกระดูกไดโนเสาร์ 2 ตัว (เป็นไดโนเสาร์พันธุ์กินพืช ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน)

2.สะพานข้ามบึง ทำเป็นอุโมงค์ไซ (เครื่องจักสานภูมิปัญญาชาวบ้านพื้นบ้านอีสาน) แยกเป็นทางเดิน/วิ่ง และเลนจักรยาน และ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น จะปรับปรุงพื้นที่จอดจักรยานซึ่งสามารถใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์

โดยจะก่อสร้างในรูปแบบโครงกระดูกไดโนเสาร์เช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากการออกแบบและประเมินราคาการก่อสร้าง เทศบาลนครขอนแก่นก็จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ภาคเอกชน อันเป็นส่วนหนึ่งของการพื้นที่ชุมขนจังหวัดขอนแก่น

Breaking News

ศธ.ย้ำ! อนุญาตนักเรียนไว้ผมยาวได้ ยึดหลักบุคลิกภาพที่ดี การมีส่วนร่วม

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

เตรียมมอบถุงปันสุข แก่ศาสนิกสัมพันธ์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จ.มหาสารคาม

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย รับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หลังพบจากที่นา จ.มหาสารคาม

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์