Connect with us

Breaking News

ชลประทาน จับตาเฝ้าระวังเหนือตอนบน/อีสานตอนบน หลัง กอนช.ประกาศเตือนจะมีฝนหนัก

Published

on

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้มีประกาศแจ้งเตือน ฉบับที่ 16/2566 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากพบว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 นั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ และติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงให้สามารถเข้าไปแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว รวมทั้งตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพใช้งาน บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุมสอดคล้องกับสถานการณ์ และจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ

สำหรับ สถานการณ์น้ำปัจจุบัน ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำใช้การรวมทั้งสิ้น 15,702 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 5,241 ล้าน ลบ.ม. สืบเนื่องจากปริมาณฝนรวมทั้งประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 จนถึงปัจจุบัน ต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 19 ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ตระหนักถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยที่ผ่านมาได้วางแผนเตรียมรับมือสถานการณ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ บริหารจัดการน้ำอย่างประณีต เดินหน้ากักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาเต็มศักยภาพ ควบคู่กับการจัดสรรน้ำสนับสนุนการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนน้ำจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสม รวมถึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Breaking News

มท.1 ลงนามคำสั่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล”

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

รมช.สธ. ผลักดันผลิตแพทย์อีก 2.5 หมื่นคน กระจายลง รพ.สต.แห่งละ 3 คน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter