Connect with us

Business

ไทยขาดแคลนกำลังคนดิจิทัล! กระทรวงดีอี เร่งออกวีซ่าแนวใหม่ ดึงชาวต่างชาติทำงานในไทย ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตทำงาน

Published

on

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมหารือแนวทางการดึงดูดกำลังคนดิจิทัลสาขาขาดแคลนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย (Global Digital Talent Visa) กับหลายหน่วยงาน

โดยมีการเปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีความต้องการกำลังคนดิจิทัลเฉลี่ยปีละ 100,000 คน แต่ภาคการศึกษาสามารถผลิตกำลังคนกลุ่มดังกล่าวได้เฉลี่ยปีละ 25,000 คนเท่านั้น ดังนั้น Global Digital Talent Visa จะเป็นการสร้างประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดิจิทัลให้กับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศผ่านการนำเข้ากำลังคนจากต่างประเทศ

โดย Global Digital Talent Visa เป็นการตรวจลงตรารูปแบบใหม่ มีอายุ 1 ปี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่มีความสามารถด้านดิจิทัลสามารถเข้ามาพำนัก หางาน และทำงานในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องใช้ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ตลอดระยะเวลาการตรวจลงตรา ซึ่งจะเปิดให้กับชาวต่างชาติ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

หนึ่ง กลุ่มผู้มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Talent Track) คือ ผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาหรือจบการศึกษาไม่เกิน 3 ปีในสาขาเทคโนโลยีและดิจิทัลจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองอันดับสูงสุด 600 อันดับของโลก หรือผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาหรือจบการศึกษาไม่เกิน 3 ปีด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในสาขาที่ขาดแคลนหรือมีความต้องการสูง

โดย ดีป้า จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งผู้ขอรับการตรวจลงตราต้องมีเงินฝากในบัญชีธนาคารในประเทศที่เชื่อมโยงกับระบบ NDID ไม่น้อยกว่า 300,000 บาท และไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศได้ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

สอง กลุ่มดิจิทัลโนแมด (Digital Nomad Track) คือ ผู้ที่มีความสามารถด้านดิจิทัล โดยต้องแสดงหลักฐานการจ้างงานในตำแหน่งด้านดิจิทัล หรือหลักฐานการมีรายได้จากงานด้านดิจิทัลจากประเทศต้นทาง ซึ่งผู้ขอรับการตรวจลงตราต้องมีเงินฝากในบัญชีธนาคารในประเทศที่เชื่อมโยงกับระบบ NDID ไม่น้อยกว่า 600,000 บาท และไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศได้ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

“แนวทางการดึงดูดกำลังคนดิจิทัลสาขาขาดแคลนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย เป็นการดำเนินการที่ไม่มีต้นทุนเป็นตัวเงิน เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายและมาตรการทางภาษีมาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ชาวต่างชาติที่ยื่นขอ Global Digital Talent Visa จะสามารถต่อยอดไปสู่วีซ่าประเภทอื่น ซึ่ง กระทรวงดีอี ประเมินว่า ภายในระยะเวลา 5 ปีของการดำเนินการจะสามารถดึงดูดผู้ที่มีความสามารถด้านดิจิทัลเข้ามาเติมเต็มความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศได้” รมว.ดีอี กล่าว

ที่มา https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_258944

Business

‘หางาน’ มาทางนี้ กรมจัดหางาน เตรียมกว่า 5,000 ตำแหน่ง สายท่องเที่ยว – โรงแรม รับ High Season

Published

on

กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงาน กว่า 5,305 อัตรา

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 คลี่คลายลง เศรษฐกิจฟื้นตัวอีกครั้ง ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการกลับมาเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศไทย ในช่วงใกล้เดือนพฤศจิกายน – เมษายน ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว สถานประกอบการต่างเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างคึกคัก ซึ่งเป็นโอกาสดีของแรงงานภาคบริการ ท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านงานบริการ รวมทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ และผู้ที่กำลังมองหางาน เนื่องจากสถานประกอบการกลุ่มนี้กำลังต้องการรับสมัครแรงงานจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนกิจการ ทั้งในรูปแบบงานประจำและงานพาร์ทไทม์ ทั้งยังพร้อมจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาในอัตราสูง

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Business

กู้เงินง่ายๆ’ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ในมือถือของคุณช่วยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวก รวดเร็ว

Published

on

กู้เงินกระเป๋าตัง

ธนาคารกรุงไทย เปิดเกมรุกตลาดสินเชื่อดิจิทัล เพิ่มช่องทางเข้าถึงสินเชื่อ ‘กรุงไทยใจป้ำ’ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ช่วยคนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวก รวดเร็ว

ธนาคารกรุงไทย มีนโยบายรุกตลาดสินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับชีวิตยุคใหม่ที่ต้องการความเร็ว สะดวก และไม่ต้องเดินทางได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปี 2565 ธนาคารให้บริการสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT โมบายแบงกิ้งที่ให้บริการแบบครบวงจร และสามารถขยายบริการของธนาคารในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างก้าวกระโดด โดยได้รับการตอบรับดีจากกลุ่มผู้มีรายได้ประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย โดยปี 2566 ตั้งเป้าสินเชื่อดิจิทัล ประมาณ 10,000 ล้านบาท 

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Featured

ยุคที่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอน! เปิด 5 อาชีพความเสี่ยงต่ำ คนมีงบน้อยก็ทำได้

Published

on

เปิด 5 อาชีพความเสี่ยงต่ำ คนมีงบน้อยก็ทำได้

ยุคที่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอน! เปิด 5 อาชีพความเสี่ยงต่ำ คนมีงบน้อยก็ทำได้

ยุคนี้สมัยนี้ คนส่วนใหญ่มีความคิดอยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเอง แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอในขั้นแรกคือ เรื่องของทุนทรัพย์ เพราะบางคนมีงบน้อย บางคนกลัวความเสี่ยง บางคนไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุณนพ-นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ได้แนะ 5 อาชีพที่คนทุนน้อยก็ทำได้ มีดังนี้

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter