Connect with us

Breaking News

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ค่าตอบแทน 6 หมื่น

Published

on

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งเปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย (ด้านการพัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากร) จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 45,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน

2.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย (ด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเครือข่าย) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 45,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน

3.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย (ด้านการประสานงานสาธารณภัยระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 50,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับวุฒิ ป.ตรี /ป.โท จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองทั้งภายในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง/โครงการที่จะปฏิบัติ

4.ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย (ด้านวิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 50,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองทั้งภายในและต่างประเทศ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมที่กฎหมายกำหนด

5.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเตือนภัย (ด้านการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการเตือนภัย) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 60,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ โทรศัพท์ 02 637 3155 – 57 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Breaking News

ป.ป.ช. แจงฟัน ‘ครูชัยยศ’ ไม่ใช่ปมแบ่งข้าวนักเรียนยากจน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ลุ้น! เคาะ “ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ” ทุกจังหวัด พรุ่งนี้

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน(สายงายดุริยางคศิลป์) 20 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter