Connect with us

Breaking News

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 23 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 23 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเทคโนโลยีพลังงาน และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่งวิศวกรปฎิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมโยธา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาและ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงขึ้นไป

5.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป

6. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ก่อสร้าง สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชา เทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาสํารวจ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Breaking News

ดึงงบฯกลาง 2 พันล้าน ช่วยค่าไฟกลุ่มเปราะ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ป.ป.ช. แจงฟัน ‘ครูชัยยศ’ ไม่ใช่ปมแบ่งข้าวนักเรียนยากจน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ลุ้น! เคาะ “ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ” ทุกจังหวัด พรุ่งนี้

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter