Connect with us

Breaking News

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานการท่าเรือ 4 อัตรา 

Published

on

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 
แผนกพัฒนาระบบงานด้านบริหารกองพัฒนาระบบงาน 
จำนวน1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาพตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 
แผนกพัฒนาระบบงานด้านปฏิบัติการกองพัฒนาระบบงาน 
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาพตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 
แผนกสนับสนุนและบริการผู้ใช้กองปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาพตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การรับสมัคร
ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัคร สอบตามข้อ 2.1.9

Breaking News

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 8 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์