Connect with us

Breaking News

ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานมหาลัย (ฝ่ายมัธยม)

Published

on

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง อาจารย์ (สัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,190 บาท

วุฒที่รับสมัคร : วุฒิ ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หรือสาขาการสอนภาษากังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ หรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : http://web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20230126051511.pdf

Breaking News

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน 166 อัตรา

Published

on

กรมที่ดินรับสมัครงาน

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 166 อัตรา รับสมัคร 10–30 มี.ค.66

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์