Connect with us

Breaking News

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 273 อัตรา

Published

on

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว “ไม่ต้องผ่านภาค ก” จำนวน 273 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)

จำนวน 96 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)

จำนวน 159 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)

จำนวน 14 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา

4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)

จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับวุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์

5.ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชาการนิเทศศาสตร์ ทางวรสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

6.ตำแหน่งนิติกร (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขานิติศาสตร์

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/a2a4e768617d66f27c9ef0927ad819ec.pdf ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมจัดหางาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ

Breaking News

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน 166 อัตรา

Published

on

กรมที่ดินรับสมัครงาน

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 166 อัตรา รับสมัคร 10–30 มี.ค.66

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์