Home บัตรคนจน

Tag: <span>บัตรคนจน</span>

เรื่อง
พ่อแม่ได้เฮ!! 31 พ.ค.นี้ เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ช่วยคนรายได้น้อยรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท ทั่วประเทศ 
เรื่อง
พ่อแม่ได้เฮ!! รัฐอนุมัติโอนเงินช่วยเปิดเทอมให้คนละ 500 บาทต่อบุตร 1 คน (อายุไม่เกิน 18 ปี) พร้อมเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการรัฐให้อีก
เรื่อง
เฮอีก!! รัฐเตรียมโอนเงินให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ คนละ 1,000 บาท
เรื่อง
แจกอีก! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มสิทธิถอนเงินสดได้สูงสุด 400 บาท/เดือน ถึงสิ้นเดือน เม.ย. 2562 นี้
เรื่อง
บิ๊กตู่ย้ำ!! รัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจชุมชน
เรื่อง
พาณิชย์ยันการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยศก.ฐานรากได้ประโยชน์
เรื่อง
รัฐบาล ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นขวัญถุงรับปีใหม่