Connect with us

Breaking News

ด่วน!! อบจ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 57 อัตรา

Published

on

ประกาศ อบจ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 ตำแหน่ง รวม 57 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 55 อัตรา ประกอบด้วย

1.1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 15 ตำแหน่ง รวม 37 อัตรา ดังนี้

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่งไป จำนวน 10 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

1.2.ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา ดังนี้

 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 5 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ดูแลคนชรา จำนวน 10 อัตรา

2.พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ประกอบด้วย

2.1.ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

2.2.ตำแหน่ง ยาม จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามรถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ได้ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสมัคร หรือสอบสามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 043-029667 ต่อ 109 ทั้งนี้ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อเสร็จสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

Breaking News

มท.1 ลงนามคำสั่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล”

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

รมช.สธ. ผลักดันผลิตแพทย์อีก 2.5 หมื่นคน กระจายลง รพ.สต.แห่งละ 3 คน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 28 อัตรา

Published

on

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter