Connect with us

Breaking News

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา

Published

on

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500  – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือสูงกว่า

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500  – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาวิชาการพิมพ์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิทศศิลป์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือสูงกว่า

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 11,500  – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือสูงกว่า

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 11,500  – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือสูงกว่า

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ https://personnelcdd.so.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน”หรือ http://cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566  เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 7  กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการเปิดเว็บไซต์

Breaking News

ป.ป.ช. แจงฟัน ‘ครูชัยยศ’ ไม่ใช่ปมแบ่งข้าวนักเรียนยากจน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ลุ้น! เคาะ “ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ” ทุกจังหวัด พรุ่งนี้

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน(สายงายดุริยางคศิลป์) 20 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter