Connect with us

งานเอกชน

ด่วน!! กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานทำความสะอาด ประเทศญี่ปุ่น หลายอัตรา

Published

on

ทำงานประเทสญี่ปุ่น


กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ยื่นใบสมัครได้ทางอีเมล


นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร จำนวน 10 อัตรา กับนายจ้างจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท SBM จำกัด บริษัท Seibi จำกัด บริษัท Maintenance Care จำกัด และบริษัท IBS จำกัด โดยมีศูนย์ฝึกอบรมการบำรุงรักษาอาคาร (Building Maintenance Training Center : BMTC) ซึ่งประกอบกิจการสำนักงานบำรุงรักษาอาคารในประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวแทนนายจ้าง สำหรับลักษณะงาน เป็นงานทำความสะอาดอาคาร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและถูกสุขอนามัยในอาคารต่าง ๆ ตามลักษณะของแต่ละสถานที่ ไม่ใช่การทำความสะอาดบ้านหรือแม่บ้าน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง และยื่นใบสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

นายไพโรจน์ กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น รับเฉพาะเพศหญิง อายุ 18 – 40 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใบรับรองผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) N4 หรือผ่านการทดสอบพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (JFT) A2 หรือเคยเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 3 ปี สุขภาพร่างกายและจิตใจปกติ ไม่มีรอยสัก ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยมีประวัติการพำนักอาศัยผิดกฎหมายหรือทำงานผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ๆ มีสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุทุกปี สูงสุดรวม 5 ปี โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป – กลับ (ไทย – ญี่ปุ่น) ช่วยจัดหาที่พัก ส่วนคนงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พัก โดยแต่ละบริษัทมีอัตราค่าจ้าง ดังนี้
1.บริษัท SBM จำกัด จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 47,520 บาทต่อเดือน
2.บริษัท Seibi จำกัด จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 46,590 บาทต่อเดือน
3.บริษัท Maintenance Care จำกัด จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 45,865 บาทต่อเดือน
4.บริษัท IBS จำกัด จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 45,253 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ การรับสมัครเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นโดยวิธีรัฐจัดส่ง ดังนั้น คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น โดยสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัครงาน เอกสารที่ต้องใช้ ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” เรื่อง “ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวัน และประเทศอื่น โทร 02 245 1034 ในวันเวลาราชการ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

งานเอกชน

รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟฟ้า 50 อัตรา

Published

on

รถไฟฟ้าฺBEM รับสมัครงาน

BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถานี

(Station Officer) จำนวน 50 อัตรา

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

แรงงานไทยเฮ! เพิ่มโควตาไปทำงานเกาหลี ปี 2566 จาก 2,500 คน เป็น 15,000 คน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

เริ่มแล้ว!! กรมชลฯ จ้างแรงงานชลประทานปี 66 ตั้งเป้า 8.6 หมื่นคน

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2022 katipnews.com กระติบนิวส์