Connect with us

งานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Published

on

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

🔍

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

📚

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

📚

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี

ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี

ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

📍

กำหนดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต

https://mol.thaijobjob.com

ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566

Breaking News

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน(สายงายดุริยางคศิลป์) 20 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก 2,716 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

งานราชการ

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 62 อัตรา

Published

on

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประกาศ กรมทางหลวงชนบท
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023 katipnews.com กระติบนิวส์ best counter