Connect with us

Breaking News

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา 

Published

on

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 13 อัตรา รายดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด) และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา (ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด) และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา (ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด) และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ (ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด)และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน  11,500 -12,650  บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด) และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป

6.ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน  11,500 -12,650  บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้างสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ สาขาวิชาสำรวจ (ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด) และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 31  พฤษภาคม 2565  ตลอด  24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไชต์ https://energy.thaijobjob.com หัวข้อ”รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน”

Breaking News

ธกส. เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 10 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Breaking News

ข่าวดี รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ทำงานบนเรือสำราญมากกว่า 1,000 อัตรา

Published

on

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 katipnews.com กระติบนิวส์